MalangPost - Apakah Kotoran Kuku Mencegah Sahnya Wudhu?

Minggu, 09 Agustus 2020

  Mengikuti :

Apakah Kotoran Kuku Mencegah Sahnya Wudhu?

Kamis, 18 Jun 2020, Dibaca : 4080 Kali

Orang yang ingin melaksanakan salat diwajibkan untuk bersuci dari hadats kecil melalui wudhu. Ia diharuskan membasuh kedua tangan dengan air secara merata sebagai salah satu rukun wudhu.
Ketentuan perihal rukun wudhu disebutkan secara jelas pada Surat Al-Maidah ayat 6. Dari sini, kemudian ulama memasukkan pembasuhan kedua tangan ke dalam salah satu rukun wudhu.


“Wahai orang-orang yang beriman! Bila kamu hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajah dan tanganmu sampai siku. Sapulah kepalamu dan (basuh) kedua kakimu sampai kedua mata kaki,” (Surat Al-Maidah ayat 6).
Ketentuan wudhu ini diperkuat dengan hadits Rasulullah SAW. Ulama mendapatkan keterangan wudhu Rasulullah SAW dari praktik wudhu yang dicontohkan oleh sahabat Abu Hurairah RA sebagaimana riwayat Imam Muslim berikut ini: “(Setelah menyelesaikan praktik wudhu) Abu Hurairah RA berkata, ‘Demikianlah aku melihat Rasulullah SAW berwudhu,’” (HR Muslim).


Ulama dari mazhab Syafi’i mewajibkan seseorang yang berwudhu untuk membasuh dalam hal ini kedua tangan secara merata. Ulama juga mewajibkan membersihkan sedapat mungkin kotoran yang menghalangi air wudhu dan kulit organ wudhu, dalam hal ini kedua tangan, termasuk kotoran yang melekat pada kuku tangan sebagaimana keterangan berikut ini:
 “Ketiga (membasuh dua tangan sampai dua siku). (Kita) wajib menghilangkan segala penghalang yang ada di atas permukaan kedua tangan seperti kotoran yang menumpuk dari luar kecuali jika udzur untuk memisahkannya. Sedikit kotoran di bawah kuku dima’fu,” (Lihat KH Afifuddin Muhajir, Fathul Mujibil Qarib, [Situbondo, Al-Maktabah Al-As’adiyyah: 2014 M/1434 H], halaman 13).


Adapun sedikit kotoran yang melekat pada kuku dan sulit untuk dihilangkan secara total dima’fu dalam konteks bersuci atau wudhu dalam hal ini. Dengan demikian, orang yang bersuci tidak perlu mengkhawatirkan keabsahan wudhunya dengan sisa kotoran pada kuku setelah ia berusaha menghilangkannya. (nuo/udi)
 

Editor : Mahmudi Muchid
Penulis : NUO